Avdrag & skatter

 

 

 

 

 

Aktuellt avdrag, skatter och avgifter för 2018

 

Här finner ni lite matnyttig information om skatteregler

som gäller för 2018.

 

Representation - ingen avdragsrätt längre

 

 

Traktamenten

Heldagstraktamente 220 kr per dag

Resan måste påbörjas före kl 12.00 och avslutas efter kl 19.00.

Halvdagstraktamente 110 kr per dag.

Om resan påbörjats efter kl 12.00 och avslutas efter kl 19.00.

 

Bilersättning (milersättning)

Skattefri milersättning

Egen bil, 18,50 kr per mil

Förmånsbil, bensin 9,50 kr per mil

diesel 6,50 kr per mil

Glöm inte att skriva körjournal.

 

Gåvor

Gåvor till anställda, avdragsgilla

Julgåva 450 kr inkl moms

Jubileumsgåva 1 350 kr inkl moms

Minnesgåva 15 000 inkl moms

Tänk på att ovanstående endast gäller för anställda. Du som företagsledare i en enskild firma räknas inte som anställd,

varför dessa avdrag inte gäller för dig.

 

Brytpunkter för statlig inkomstskatt

Nedre brytpunkten 455 200 kr ger 20 % statlig skatt

Övre brytpunkten 675 600 kr ger 25 % statlig skatt

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag mm.

 

Arbetsgivaravgifter

Generellt är arbetsgivaravgiften 31,42 %.

För anställda som är födda 1937 och tidigare 6,15%.

För anställda som är födda 1938 - 1951 16,36%.

För enskild näringsidkares första antällda 10,21%.

 

Inkomst- och prisbasbelopp

Inkomstbasbelopp 2018: 62 500 kr

Inkomstbasbelopp 2017: 61 500 kr

Prisbasbelopp 2018: 45 500 kr

Prisbasbelopp 2017: 44 800 kr

 

 

 

Avansek - Göteborg - Tel: 070-763 17 64 - E-post: info@avansek.se - www.avansek.se - Copyright © All Rights Reserved