Avdrag & skatter

 

 

 

 

 

Aktuellt avdrag, skatter och avgifter för 2014

 

Här finner ni lite matnyttig information om skatteregler

som gäller för 2014.

 

Representation

Nedanstående belopp avser den avdragsgilla delen av representationskostnaden.

Belopp som överstiger detta belopp skall redovisas separat inklusive moms och är ej avdragsgilla. Belopp anges exklusive moms

Lunch/middag 90 kr

Frukost 60 kr

Teater, show, evenemang 180 kr

Vid blandade momssatser schablonavdrag 14 kr.

 

Traktamenten

Heldagstraktamente 220 kr per dag

Resan måste påbörjas före kl 12.00 och avslutas efter kl 19.00.

Halvdagstraktamente 110 kr per dag.

Om resan påbörjats efter kl 12.00 och avslutas efter kl 19.00.

 

Bilersättning (milersättning)

Skattefri milersättning

Egen bil, 18,50 kr per mil

Förmånsbil, bensin 9,50 kr per mil

diesel 6,50 kr per mil

Glöm inte att skriva körjournal.

 

Gåvor

Gåvor till anställda, avdragsgilla

Julgåva 450 kr inkl moms

Jubileumsgåva 1 350 kr inkl moms

Minnesgåva 15 000 inkl moms

Tänk på att ovanstående endast gäller för anställda. Du som företagsledare i en enskild firma räknas inte som anställd, varför dessa avdrag inte gäller för dig.

 

Brytpunkter för statlig inkomstskatt

Nedre brytpunkten 420 800 kr ger 20 % statlig skatt

Övre brytpunkten 602 600 kr ger 25 % statlig skatt

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag mm.

 

Arbetsgivaravgifter

 

Generellt är arbetsgivaravgiften 31,42 %.

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar ni ingen arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt.

För anställda över 64 år betalar ni endast ålderspensionsavgift som 2011 är 10,21 %.

För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgiften 15,49 %.

Avansek - Göteborg - Tel: 070-763 17 64 - E-post: info@avansek.se - www.avansek.se - Copyright © All Rights Reserved