Tjänster


Våra tjänster


avansek kan avlasta dig inom de flesta ekonomiska områden men vi är främst

specialicerade på  traditionella ekonomitjänster så som:


- Redovisning

- Löner

- Kund-/leverantörsreskontra

- Moms & källskatt

- Bokslut, årsredovisningar

- Deklarationer

- Periodiska sammanställningar


För dig som är nystartad är vi ett bra stöd i uppstartsfasen då vi avlastar dig från redovisningsarbetet.

Samtidigt ger dig även grundläggande kunskap om ekonomiska frågor som rör företagande.


När du använder dig av våra tjänster slipper du även att investera i dyra ekonomiprogram och du kan

även under längre eller kortare tid hyra in vår personal vid arbetstoppar eller liknande.


Vi erbjuder oss även att se över dina administrativa rutiner för att du ska kunna arbeta så effektivt

som möjligt och få tid över till det som du är bäst på.Avansek    -    Göteborg    -    Tel: 070-763 17 64    -    E-post: info@avansek.se    -    www.avansek.se    -    Copyright © All Rights Reserved